חשבון אחסון VPS מתחדש על ידי מערכת ניהול לקוחות אוטומטית: המערכת מציירת דרישת תשלום בהתאם למחזור החיוב שלכם. לרוב התשלום הינו תשלום של “חודש בחודשו”. דרישת התשלום מופיעה בחשבון האחסון שלכם 14 ימים טרם מועד החיוב ותחויב בפועל במועד החיוב עצמו.

במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם מעודכנים במערכת – המערכת תבצע את החיוב באופן אוטומטי במועד האחרון לחיוב ותנפיק לכם חשבונית מס קבלה שתשלח אליכם לדוא”ל.

במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם אינם מעודכנים במערכת – אין לנו כל דרך לגבות את התשלום. במידה ודרישת התשלום לא תוסדר בתוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ותוך 60 ימים יימחק חשבון האחסון שלכם.

במידה והיה כשל בחיוב כרטיס האשראי – הודעה על כשלון הגבייה תישלח אליכם לכתובת הדוא”ל שציינתם בעת ההרשמה לשירות. במידה ודרישת התשלום אינה מוסדרת תוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ותוך 60 ימים יימחק.